Zrzut ekranu 2024-03-18 092237

Magazyn energii a ulga termomodernizacyjna: Czy można go odliczyć?

Magazyny energii stają się coraz bardziej popularnym elementem domowych instalacji fotowoltaicznych. Pozwalają na magazynowanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez panele słoneczne i wykorzystanie jej w późniejszym czasie, np. wieczorem lub w nocy.

Jednym z argumentów przemawiających za zakupem magazynu energii jest możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na termomodernizację budynków, w tym na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Ulga termomodernizacyjna to forma dofinansowania dla osób fizycznych, które inwestują w przedsięwzięcia termomodernizacyjne w swoich domach. Polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (PIT) wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń i materiałów służących do poprawy efektywności energetycznej budynku.

Czy magazyn energii można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „magazynu energii”. W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ulgi termomodernizacyjnej magazyn energii również nie jest wymieniony jako urządzenie, którego zakup można odliczyć od podatku.

Stanowisko Krajowej Izby Skarbowej

W jednej z interpretacji indywidualnych Krajowa Izba Skarbowa uznała, że magazyn energii może być zaliczony do ulgi termomodernizacyjnej:

„Przesłanką do powyższej konkluzji jest fakt, że magazyn energii stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej i jako jej osprzęt samodzielnie – bez paneli fotowoltaicznych – nie może spełniać swojej zaprojektowanej funkcji, czyli magazynowania i zarządzania energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne na cele własnej konsumpcji – ocenił wydający interpretację Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej. „

W odniesieniu do funkcjonalności, Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji porównuje magazyn energii do urządzeń takich jak falownik, który bez połączenia z panelami fotowoltaicznymi staje się bezużyteczny. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że indywidualna interpretacja posiada moc prawną wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego zgodnego z opisem planowanego zdarzenia zawartego we wniosku. Modyfikacja dowolnego elementu tego opisu powoduje utratę aktualności udzielonej odpowiedzi.

Magazyn energii to nie tylko sposób na zwiększenie efektywności energetycznej i niezależności energetycznej, ale także szansa na obniżenie podatku dochodowego. Odliczenie magazynu energii w ramach ulgi termomodernizacyjnej to atrakcyjna opcja dla wszystkich właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy chcą zmaksymalizować korzyści z ich posiadania.

Udostępnij
Scroll to Top
Scan the code