Zrzut ekranu 2024-04-05 165226

Magazyny energii – klucz do sukcesu polskiego przemysłu

Kondycja polskiego przemysłu ma ogromne znaczenie dla gospodarki kraju. Podobnie jak sektor energetyczny, przemysł stoi przed koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla, a kluczową technologią do osiągnięcia tego celu jest magazynowanie energii. Jednakże, istniejące przepisy stanowią obecnie barierę dla rozwoju prywatnych magazynów energii przemysłowych. Konieczne są zatem klarowne regulacje oraz wsparcie finansowe lub podatkowe dla inwestorów w Polsce.

Korzyści z magazynowania energii

Coraz więcej firm przemysłowych dostrzega korzyści wynikające z technologii magazynowania energii. Dzięki nim mogą one walczyć z wysokimi kosztami energii i materiałów, inflacją oraz realizować proces dekarbonizacji swojej działalności. Magazyny energii mają wiele zastosowań komercyjnych i przemysłowych, takich jak integracja energii odnawialnej, zasilanie awaryjne, optymalizacja kosztów zasilania czy zapewnienie energii dla floty pojazdów elektrycznych.

Wpływ umów PPA na sektor przemysłowy:

Długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej (PPA) nie tylko zapewniają firmom dostęp do taniej energii, ale także pomagają w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ESG). Polski przemysł coraz częściej zawiera tego typu umowy, co przekłada się na rozwój infrastruktury zielonej energii. Przepisy wprowadzone w zakresie linii bezpośrednich ułatwiły przemysłowcom korzystanie z energii produkowanej lokalnie, co przyczynia się do większej stabilności dostaw i obniżenia kosztów produkcji.

Główne korzyści wynikające z magazynów energii dla przemysłu

Przemysł w Polsce, podobnie jak w innych krajach, coraz bardziej zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania magazynów energii z uwagi na rosnące wyzwania związane z zmienną produkcją energii odnawialnej (OZE) oraz potrzebę utrzymania stabilności sieci elektroenergetycznej. Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości dostaw energii w przypadku awarii sieci lub nagłych zmian w produkcji energii.

Pierwszym istotnym powodem dla przemysłu korzystania z magazynów energii jest możliwość minimalizowania wpływu nieprzewidywalnych zdarzeń na procesy produkcyjne. Dzięki magazynom energii można składować nadwyżki energii w okresach niższego zapotrzebowania i wykorzystywać ją w czasie szczytowym, gdy ceny energii są wyższe. To pozwala na optymalizację kosztów zużycia energii, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów produkcji.

Po drugie, magazyny energii stanowią istotny element strategii zrównoważonego rozwoju. Wspierają one optymalizację zużycia energii, wykorzystanie OZE oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. W miarę rosnącej penetracji OZE, takich jak instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe, pojawiają się wyzwania związane z nadmierną produkcją energii w okresach niskiego zapotrzebowania, co może prowadzić do konieczności czasowego wyłączania tych instalacji ze względów bezpieczeństwa sieci.

Dodatkowo, rozwój magazynów energii jest kluczowy dla umożliwienia dalszego wzrostu udziału OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) planują inwestycje w rozbudowę sieci przesyłowej, co umożliwi przyłączenie nowych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz elektrowni jądrowej. To z kolei pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie nadwyżek energii oraz integrację zmiennych źródeł energii do ogólnego systemu elektroenergetycznego.

Wsparcie dla rozwoju magazynów energii przemyśle

Wsparcie dla sektora przemysłowego jest kluczowe w obliczu znaczących inwestycji. Rozwój magazynów energii w przemyśle wymaga różnorodnych instrumentów wsparcia, obejmujących środki podatkowe i finansowe. Istnieje wiele barier utrudniających inwestycje w tego rodzaju magazyny. Aby stymulować rozwój magazynów energii, rządy mogą inwestować publicznie w badania i rozwój oraz tworzyć programy zachęt finansowych dla prywatnych firm inwestujących w magazyny energii. Dofinansowania, ulgi podatkowe i gwarancje kredytowe mogą przyciągać inwestorów z sektora przemysłowego. Ważne jest opracowanie tych rozwiązań wspólnie i w krótkim czasie, biorąc pod uwagę proces dekarbonizacji przemysłu.

Ważne będzie także wprowadzenie odpowiedniego systemu wsparcia, takiego jak aukcje czy usługi systemowe, które zagwarantują rentowność projektów magazynowania energii. W kontekście polskiego rynku, każdy projekt magazynu energii o mocy 50 MW to inwestycja rzędu około 300 milionów złotych. Inwestycje w badania naukowe oraz rozwój technologii związanych z magazynowaniem energii są również kluczowe. Finansowanie projektów badawczych, współpraca międzysektorowa i promowanie innowacji mogą przyspieszyć rozwój efektywnych i ekonomicznie konkurencyjnych technologii magazynowania energii.

Rozwój sektora magazynów energii jest realnym zainteresowaniem przemysłu. Inwestorzy, jak Grupa Boryszew, zaangażowani są w projekty takie jak Repono, które mają na celu budowę magazynów energii (ESS) o pojemności 100 GWh do 2030 roku. Kluczowym inwestorem jest EIT InnoEnergy, a wśród akcjonariuszy są również Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall i NTM GmbH.

Partnerstwa międzysektorowe odgrywają istotną rolę w rozwoju magazynów energii. Współpraca między przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, rządem i organizacjami pozarządowymi może przyspieszyć ten proces. Tworzenie partnerstw sprzyja wymianie wiedzy, zasobów finansowych oraz doświadczeń, a innowacje często wywodzą się właśnie z mniejszych firm i startupów.

Wspieranie startupów związanych z magazynowaniem energii poprzez programy wsparcia może przyspieszyć wprowadzanie nowych technologii na rynek.

Udostępnij
Scroll to Top
Scan the code