FAQ

/
faq

Najczęściej zadawane pytania

Falowniki hybrydowe, Magazyny energii, Off-Grid, etc

W pierwszej kolejności sprawdź, czy Twój falownik jest on-grid, czy hybrydowy:

 • Inwerter on-grid nie obsługuje magazynów energii
 • Inwerter hybrydowy obsługuje magazyn energii, oraz ma funkcję on-grid

 

Taką informację można sprawdzić w instrukcji obsługi falownika, karcie katalogowej, u sprzedawcy lub w Internecie

Aby korzystać z magazynu energii, należy dokupić falownik hybrydowy:

 • 1-fazowy, który obsłuży 1 fazę np. z krytycznymi i najważniejszymi odbiornikami
 • 3-fazowy, który obsłuży w pełni cały obiekt

 

 • Zwróć szczególną uwagę, czy falownik hybrydowy ma otwarty protokół na inne magazyny energii, niż tylko te z ograniczonej (swojej) listy np. 
  • Huawei obsługuje TYLKO magazyny Huawei, 
  • dotychczasowe serie falowników SolarEdge obsłużą tylko: LG, BYD, SolarEdge
 • Czy falownik pracuje bez dostępu do sieci (funkcja off-grid)?
 • Ile faz obsłuży inwerter w przypadku zaniku prądu z sieci?
 • Czy w łatwy sposób można podłączyć agregat prądotwórczy?
 • Czy w łatwy sposób można podłączyć turbinę wiatrową lub wodną?
 • Czy inwerter może oddawać prąd zgromadzony w magazynie do sieci (przydatne w przypadku zmiennej taryfy)?

 

 • Inwerter hybrydowy, obsługujący wysokonapięciowe magazyny energii jest tańszy w zakupie, ale magazyny energii wysokonapięciowe są z reguły droższe w zakupie
 • Inwerter hybrydowy, obsługujący niskonapięciowe magazyny energii jest troszkę droższy w zakupie, ale niskonapięciowe magazyny energii są tańsze w zakupie

 

Falownik hybrydowy powinien mieć moc o 30% większą, niż spodziewany (w szczycie) pobór mocy przez odbiorniki w obiekcie/domu

Pojemność magazynu powinno dobierać się na podstawie średniego dobowego zużycia mierzonego w kWh. Magazyn energii może służyć w różnych celach:

 • jako back-up na chwilowe braki w dostawie prądu. Zalecamy magazyn o pojemności co najmniej 5kWh
 • do pracy bufowej w nocy (odbiór prądu zgromadzonego w ciągu dnia). Zalecamy magazyn co najmniej 10-15kWh
 • Największy magazyn dobieramy do instalacji off-grid, czyli takiej, która nie ma podłączenia do sieci (grid). Pojemność takich magazynów dobierana jest indywidualnie. Uwzględniając naszą strefę klimatyczną, oprócz instalacji PV rekomendowane jest zastosowanie dodatkowo turbin wiatrowych, wodnych, agregatów, etc

 

Magazyn 5kWh starcza na 5h korzystania, przy ciągłym obciążeniu 1000W (1kW)

Analogicznie do rozładowywania magazynu. 

Przykłady ładowania:

 • podana moc 1kW – czas ładowania: 5h
 • podana moc 5kW – czas ładowania: 1h

 

 • Dla falowników hybrydowych niskonapięciowych (48V) powyżej 5kW zalecany jest magazyn 200A. W takim przypadku moc magazynu to prawie 10kW. 
 • Dla falowników hybrydowych do 5kW wystarczy magazyn energii o mocy 100A. W takim przypadku moc magazynu to 4,8kW

 

Magazyn energii może być ładowany prądem z dowolnych źródeł. Zależy to od możliwości instalacji/falownika. Źródła ładowania:

 • ładowanie z PV, turbiny wiatrowej, turbiny wodnej, etc
 • ładowanie z sieci (grid)
 • ładowanie z agregatu
 • ładowanie z innego inwertera hybrydowego z magazynem energii w tej samej sieci

Magazyny Power LAB współpracują ze wszystkimi inwerterami z otwartym protokołem CAN. Magazyny Power LAB obsługują ten sam protokół co Pylontech

Niestety niektórzy producenci inwerterów hybrydowych blokują protokoły CAN tylko i wyłącznie na magazyny tego samego producenta, lub bardzo ograniczoną liczbę producentów. Takim przykładem jest Huawei, SolarEdge (starsze serie), etc

 • Magazyny energii najlepiej pracują w temperaturze powyżej 0℃ Należałoby zatem zainstalować magazyn energii wraz z falownikiem (hybrydowym) w pomieszczeniu/obiekcie
 • Można również zastosować magazyn energii w kontenerze wraz z falownikiem hybrydowym. Rozwiązanie to wymaga odpowiedniego kontenera Power LAB Outdoor ESS

 

Magazyn Power LAB z oznaczeniem 100A umożliwia ładowanie prądem 100A i rozładowywanie prądem 50A; analogicznie magazyn Power LAB z oznaczeniem 200A umożliwia ładowanie prądem 200 A i rozładowywanie go prądem 100A.

Tak – przez aplikację Solar Man (przez falownik)

Scroll to Top
Scan the code