IMG_2799 (002)

Power LAB otwiera się na szkoły!

Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój wiedzy na temat energii odnawialnej zarówno wśród profesjonalistów, jak i przyszłych liderów branży. W Power LAB nieustannie dążymy do poszerzania świadomości na temat zrównoważonych źródeł energii, dlatego też z dumą ogłaszamy, że nasze szkolenia nie ograniczają się jedynie do sektora biznesowego. Oto kilka powodów, dla których kształcimy również klasy szkolne o kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE):

Pierwsze szkolenie

Pierwsze szkolenie Power LAB odbyło się 14.02.2024 w Białej Podlaskiej i odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im F. Żwirki i S. Wigury. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawami OZE oraz funkcjonalności Magazynów Energii Power LAB oraz DEYE. Szkolenie rozpoczęło się od wprowadzenia w zagadnienia związane z magazynami energii, ich znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju oraz najnowszymi technologiami zastosowanymi przez Power LAB w swoich produktach. Następnie, uczestnicy mieli okazję zapoznać się bliżej z DEYE – innowacyjnym systemem zarządzania energią, który stanowi integralną część magazynów energii Power LAB. Szkolenie było nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją dla uczniów do dalszego zgłębiania tematyki OZE i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Dzięki zaangażowaniu prowadzącego, uczniowie mogli odkryć, jaką rolę mogą odegrać w przyszłości w tworzeniu bardziej zrównoważonej i ekologicznej planety.

Wczesne edukowanie

Wiemy, że kluczowym elementem zmiany świadomości ekologicznej jest edukacja już od najmłodszych lat. Dlatego też otwieramy nasze drzwi dla uczniów, aby mogli zrozumieć, jakie możliwości i wyzwania stoją przed sektorem energii odnawialnej.

Inspiracja dla przyszłych instalatorów

Poprzez wprowadzanie młodych umysłów w świat energii odnawialnej, dajemy im szansę na rozwój zainteresowań i pasji, które mogą w przyszłości przyczynić się do rewolucji w dziedzinie zrównoważonej energii.

Rozwój umiejętności praktycznych

Nasze szkolenia dla klas szkolnych nie są jedynie teoretyczne. Dzięki praktycznym zajęciom i warsztatom, uczniowie mają możliwość zdobycia konkretnych umiejętności związanych z instalacją, konserwacją i wykorzystaniem magazynów energii oraz inwerterów.

Wspieranie programów edukacyjnych

Współpracując z placówkami edukacyjnymi, wspieramy programy nauczania dotyczące energii odnawialnej, dostarczając materiały dydaktyczne i wiedzę praktyczną, które uzupełniają standardowy program nauczania.

Poprzez te działania, nie tylko inspirujemy i kształcimy przyszłych liderów branży energii odnawialnej, ale także tworzymy społeczność świadomych i zaangażowanych obywateli, gotowych zmieniać świat na lepsze poprzez zrównoważone wykorzystanie energii.

Szkoły zainteresowane udziałem w szkoleniach Power LAB mogą skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną:
– office@powerlab.com.pl
– 663 16 16 16

Udostępnij
Scroll to Top
Scan the code