golden house model with Solar panels on the roof and a USD currency symbol put on the solar panel surface. sustainable energy concept, save money, wealth, and reduce global warming.3D render

Nowe perspektywy finansowania w energetyce na rok 2024

NOWY ROK TO NOWE MOŻLIWŚCI

Rozpoczynamy Nowy Rok w energetycznym entuzjazmie, gotowi na innowacje i zielone inicjatywy. W świecie, gdzie rozwój odnawialnych źródeł energii staje się priorytetem, przedstawiamy Państwu przegląd kluczowych programów finansowania, które kształtować będą polską energetykę w 2024 roku.

1. Biogaz/biometan

Biogaz i biometan
W I kwartale 2024 roku planowane jest uruchomienie nowego programu dofinansowania biogazu i biometanu. Program będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i zakłada wsparcie inwestycji w instalacje biogazowe o mocy od 0,5 do 10 MW oraz w instalacje biometanowe o mocy od 1 do 10 MW.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, a wysokość wsparcia będzie uzależniona od rodzaju instalacji i jej mocy. W przypadku instalacji biogazowych dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku instalacji biometanowych dofinansowanie wyniesie do 40% kosztów kwalifikowanych.

2. WODÓR – Program Wodoryzacja Gospodarki w ramach KPO- 2024 rok

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od rodzaju instalacji i jej mocy. W przypadku instalacji elektrolizerów dofinansowanie wyniesie do 40% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku instalacji termalnych do produkcji wodoru dofinansowanie wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych. Oczekujemy na informacje dotyczące ewentualnych zmian w założeniach Programowych
i kryteriach oceny projektów, starając się ustalić bliższe szczegóły. Podkreślić jednak należy, że uruchomienie konkursów nadal jest uzależnione od dostępności środków w ramach KPO.

3. Kogeneracja – I kwartał 2024

Dotychczas miała miejsce jedna edycja Programu, wyłącznie dla Instalacji powyżej 10MWe. Obecnie dokonano zmian i podzielono Program na 2 części:
– Część 1) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
– Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – definicja Beneficjenta rozszerzona o przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.  Maksymalna wysokość wsparcia bezzwrotnego w ramach Cz.2) została zwiększona, otwierając nowe perspektywy dla sektora kogeneracji.

4. OZE – źródła ciepła dla ciepłownictwa – I kwartał 2024 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie dla źródeł ciepła z OZE (bez biomasy) obejmuje inwestycje o mocy co najmniej 2 MWt, wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, a wysokość wsparcia będzie uzależniona od rodzaju instalacji i jej mocy. W przypadku pomp ciepła dofinansowanie wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku kolektorów słonecznych i geotermii dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych.

5. GOZ w przedsiębiorstwach – rozpoczęcie naboru wniosków 31.10.2024 roku

Działanie FENX.01.04 obejmuje obszary rozwoju recyklingu odpadów oraz optymalizacji gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach, wspierając racjonalizację zasobochłonności i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.

6. INSTALACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI – I kwartał 2024 roku

Program Priorytetowy Gospodarka Odpadami oferuje wsparcie dla inwestycji związanych z przetwarzaniem, recyklingiem, i gospodarką odpadami.

7. Dofinansowanie magazynów energii

Planowane do uruchomienia są Programy na dofinansowanie magazynów energii w ramach Funduszu Modernizacyjnego oraz kolejne nabory na OZE w ramach Funduszy Europejskich w poszczególnych województwach.

Nowe perspektywy finansowania w energetyce na rok 2024 oferują szeroki wachlarz możliwości dla przedsiębiorców i inwestorów. Programy dofinansowania obejmują szeroki zakres inwestycji, począwszy od odnawialnych źródeł energii, poprzez kogenerację i efektywność energetyczną, aż po gospodarkę odpadami.

Udostępnij
Scroll to Top
Scan the code