3d rendering of a house with solar panels on the roof and a modern wooden extension

Magazyny energii w sieciach niskiego napięcia: Kluczowe dla Rozwoju Energetyki Prosumenckiej

W ostatnich latach rola prosumenckiej energetyki w Polsce stała się istotnym tematem dyskusji. Prezes PSE, Grzegorz Onichimowski, podkreśla jednak brak sprecyzowanej strategii rozwoju tego sektora. Jego zdaniem, przyjęcie systemu wsparcia prosumentów, zwłaszcza w postaci net-billingu, miało miejsce bez jasno określonych celów rewolucji prosumenckiej.

Po wejściu net-billingu, prosumenci zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne, ale obecnie napotykają na nowe wyzwania. Koszty energii oddawanej do sieci maleją, a istnieją również problemy z wyłączaniem instalacji fotowoltaicznych podczas szczytów produkcji, głównie z powodu zbyt wysokiego napięcia w lokalnych sieciach.

Prezes PSE, w wywiadzie dla „Parkietu”, wskazał na brak strategii rozwoju energetyki prosumenckiej jako główną wadę poprzedniego systemu rozliczeń. Onichimowski zwrócił uwagę na potrzebę inwestycji w magazyny energii na sieciach niskiego i średniego napięcia jako rozwiązanie problemów prosumenckich oraz krok w kierunku lepszego zarządzania sieciami energetycznymi.

Zdaniem prezesa PSE, magazyny energii nie tylko stabilizują sieci, ale mogą być także wykorzystywane przez spółki obrotu, a ich właściciele mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w takich programach.

Onichimowski podkreśla również potrzebę wprowadzenia prosumentów do systemu cen dynamicznych i usług elastyczności, zachęcając do bardziej innowacyjnego podejścia do energetyki prosumenckiej.

W ocenie prezesa PSE, rozwojowi energetyki prosumenckiej powinno sprzyjać odmrożenie cen energii dla odbiorców końcowych, aby pomóc najbardziej potrzebującym, zamiast dalej dotować koncerny energetyczne. Tylko w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym może być miejsce dla prosumentów.

Falownik hybrydowy – kluczowy element instalacji fotowoltaicznej

Coraz więcej osób zwraca uwagę na korzyści wynikające z samodzielnego pozyskiwania energii elektrycznej poprzez instalacje fotowoltaiczne. Tauron, wskazując na wyraźny wzrost autokonsumpcji i realne zyski finansowe z inwestycji w fotowoltaikę, sugeruje, że przy planowaniu instalacji PV warto rozważyć użycie falownika hybrydowego, nawet jeśli nie jest jeszcze przewidziany magazyn energii.

Funkcje falownika hybrydowego umożliwiają efektywne zarządzanie przepływem energii w gospodarstwie domowym. Gdy magazyn energii jest naładowany, nadwyżki produkcji mogą być wprowadzane do sieci, podlegając rozliczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rafał Kocoł, ekspert w dziedzinie fotowoltaiki w Tauron Sprzedaż, podkreśla znaczenie odpowiednio dobranej mocy instalacji dla uzyskania wysokiej autokonsumpcji. Zwiększenie zużycia energii w czasie największej produkcji jest kluczowym elementem utrzymania wysokiego poziomu autokonsumpcji. Magazynowanie nadwyżek produkcyjnych w okresach największej produkcji jest efektywnym sposobem na zwiększenie wykorzystania energii własnej produkcji.

Udostępnij
Scroll to Top
Scan the code